Tärkeät luvut

Kilometrikorvaukset, työmatkat omalla autolla

43 senttiä kilometriltä, jota korotetaan:

  • 7 senttiä kilometriltä perävaunun kuljetta- misesta autoon kiinnitettynä.
  • 11 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä.
  • 22 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista autoon kiinnitettynä.
  • 3 senttiä kilometriltä sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista es- ineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri.
  • 3 senttiä kilometriltä, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa tai toista henkilöä.
  • 9 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta.

Kotimaan matkojen päivärahat

Työmatkan kestoaika

  • Yli 6 tuntia: Osapäiväraha 19 €
  • Yli 10 tuntia: Kokopäiväraha 42 €

Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden Vähintään 2 tunnilla: 19 € Yli 6 tunnilla: 42 €

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet 1 momentin mukaisista määristä. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.